سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

عبداله قربانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک ماشین های کشاورزی
محمدعلی قضاوی – استادیار دانشگاه شهرکرد
داوود قنبریان – استادیار دانشگاه شهرکرد
عباس کارگر – استادیار دانشگاه شهرکرد

چکیده:

باتوجه به اینکه ایران یکی ازتولید کنندگان اصلی پیاز می باشد مطالعه برروی این محصول بسیارمهم می باشد روش مافوق صوت یکی ازبهترین روشهای غیرمخرب دربررسی تغییرات ایجاد شده و تعیین تفاوت بین نوع های مختلف درمحصولات کشاورزی است تبیین کیفیت با بکارگیری روشهای نوین درکشاورزی روند روبه رشدی داشته است ازدو دهه اخیر مطالعاتی درمورد استفاده ازتکنیک فراصوت برای سنجش کیفیت محصولات کشاورزی شروع شده است دراین تحقیق از دو مبدل التراسونیک با فرکانس مرکزی ۲۵و۴۰کیلوهرتز برای تعیین نوع محصول و همچنین رابطه بین قطر و پارامتر ضریب میرایی امواج استفاده شد امواج فراصوت ازراستای قطرپیاز که بین گیرنده و فرستنده قرار داده شده بود عبور داده شد نتایج این تحقیق نشان داد که میت وان با استفاده از موج فراصوتی نمونه های مختلف را ازیکدیگر با دقت بالا درصد تشخیص داد و همچنین با توجه به روابط تقریبا خطی بدست آمده بین قطرنمونه ها و پارامترهاضریب میرایی میتوان از این روش درخطوط بسته بندی بدون دخالت انسان استفاده کرد.