سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

محمدرضا خوشچهره – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان
حکیم زمانی – مدیردفتر ارتباط با صنعت دانشگاه آزاد قوچا ن
مهدیه بهادران – دانشجوی کارشناسی مهندسی شیمی
مرجان شعبانی – دانشجوی کارشناسی مهندسی شیمی

چکیده:

فرایند علمی تولید نبات تحت کریستالیزاسیون درسرما بررسی میگردد عمل کریستالیزاسیون یک پدیده ی جداسازی است که دراثر سرد کردن و یا تغلیظ از یک محلول فوق اشباع ماده ای جامد جدا شده و مادرآب باقی میماند درکارگاه های نبات و آبنبات سازی پس از تولید نبات مادرآب باقی مانده زردرنگ و رقیق تر از شربت اولیه می باشداین افزایش رنگ در اثر کاراملیزاسیون بخصوص دردما و مقدار ماده خشک بالا بیشتر می شود مصرف هیپوسولفیت سدیم از نظر وزارت بهداشت تا چندی قبل تاحد معینی اشکال نداشت اما پس ازانجام آزمایشهای متعدد برروی این ماده و ثابت شدن سرطان زا بودن این ماده مصرف نکردن این ماده سرطان زا برای عموم کارگاه ها صادر شد دراین پژوهش به منظور استفاده مجدد از این شیره درصنعت ابنبات سازی فرایند رنگبری شیره ی نبات با انجام آزمایشهای متعدد درمراحل مختلف درآزمایشگاه مورد بررسی و مطالعه قرارگرفت و نتایج حاصل با اصول علمی مقایسه گردید. مشخص گردید نمونه هایی که به غلظت سی درصد ساخته شده و با عبور از بستر ذغال اکتیو و رزین کاتیونی و آنیونی و عملیات صاف کردن با استفاده از خاک دیاتومه بعنوان کمک فیلتر صاف شده بود مورد رضایت بیشتری برای عملیات بعدی قرارگرفت.