سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین سمینار ملی امنیت غذایی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

داریوش خادمی شورمستی – اعضاء هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه
سارا جعفریان –

چکیده:

در مناطقی از دنیا که با کمبود منابع پروتئینی مواجهند و در عین حال منابع کربوهیدراته ارزان قیمت بمقدار فراوان وجود دارد امکان تولید و استفاده از نوع خاصی از پروتئین به نام پروتئین تک یاخته ای ) SCP ( مورد توجه قرار گرفته است. پروتئین تک یاخته ای سلولهای میکروبی اولیه ای هستند که برای تهیه مواد غذایی در حیوان و انسان کشت و جمع آوری می شوند. سه پارامتر ماده اولیه قابل اطمینان، رقابت با منابع پروتئینی متداول و وجود تکنولوژی بالا ) در زمینه های فراوری و فراهم نمودن میکروارگانیسمهای متناسب( عوامل اصلی و عمده در سیر تحولات تولید SCP بوده اند. بنظر می رسد تولید انبوه صنعتی SCP با استفاده از تخمیر میکروبی راه حل مقابله با کمبود پروتئین خواهد بود. امکان استفاده از سوبسترا غیر قابل مصرف انسانی، وجود مقادیر زیاد پروتئین، تکثیر سریع این سلولها و در نتیجه تولید مقادیر زیاد پروتئین و عدم وابستگی مراحل تولید به شرایط محیطی از جمله مزایایی است که بررسی امکان تولید صنعتی SCP در کشور را مورد توجه قرارداده است. تنها چالش استفاده از این پروتئین، بالا بودن مقدار اسیدهای نوکلئیک موجود در آن است که می توان با اجرای فراوری و انتخاب میکروارگانیسم مناسب بر این مشکل فائق آمد