سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

احسان ذهبی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه فردوسی مشهد
حسین یاوری مهربانی – دانشجوی کارشناسی مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه فردوسی مشهد
ابوالفضل باباخانی – استادیار گروه مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه فردوسی مشهد
جلیل وحدتی خاکی – استاد گروه مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

فرایند SPS یکی از روش های نوین در تف جوشی قطعات متالورژی پودر می باشد. در این روش در مدت زمانی کوتاه با تخلیه پالس های الکتریکی به توده پودر، امکان تف جوشی و چگالش قطعات با ایجاد گرمای ژول وجود دارد. در این مقاله تولید فوم فلزی از پودر آهن خالص با فرایند SPS مورد مطالعه قرار گرفت. برای بررسی اثر چگالی جریان بر تخلخل، ۴ نمونه در چگالی جریان های ۲/۷ و ۳/۲ و ۳/۶ و ۴ آمپر بر میلیمتر مربع تولید گردید. فرایند تولید نمونه ها در زمانی کمتر از ۶ دقیقه به پایان رسید. میزان تخلخل نمونه های حاصل، توسط نرم افزار پردازش تصویر MIP در محدوده ۱۰ تا ۶۵ درصد حجمی اندازه گیری گردید. بررسی های انجام شده نشان داد که در زمان ثابت، افزایش چگالی جریان پالس های اعمالی به توده پودر از ۲/۷ تا ۴ آمپر بر میلی متر مربع موجب افزایش میزان حرارت تولیدی و در نتیجه کاهش تخلخل می گردد.