سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

بهمن نجفی – استادیار، عضو هیات علمی، دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده:

افزایش قیمت جهانی سوخت‌های فسیلی و مشکلات زیست محیطی ناشی از استفاده از آن، دو بحران‌های عمده بشر در قرن حاضر است. برای رهایی از این دو بحران، استفاده از سوخت‌های جایگزین بیولوژیک، مخصوصا بیوهیدروژن گزینه بسیار مناسبی است زیرا تجدیدپذیر بوده و آلودگی کمتری تولید می‌کنند. علاوه بر آن، بیوهیدروژن از بیومس‌های ارزان قیمت مانند پسماندها، که ارزش غذایی ندارند، امکانپذیر است. تولید بیوهیدروژن به دو روش تخمیر تاریک بیومس (فرآیند بیولوژیکی) و فرآیند فتوبیولوژیکی امکان‌پذیر است. تولیـد بیولوژیکی آن، از پایداری لازم برخوردار بوده و عملکرد سنتز بالاتری(۱۰۰ برابر) نسبت به روش فتوبیولوژیکی که مبتنی بر فتوسنتز دارد. میکروجلبک‌ها از جمله موجوداتی هستند که بـا تخمیر مـواد آلی، بیوهیـدروژن تولیـد می‌کننـد. میکروجلبک‌ها رشد بسیار سریعی داشته و در شرایط آب و هوایی مختلف قابل پرورش هستند. در این تحقیق امکان تولید بیوهیدروژن از میکروجلبک مورد بررسی قرار گرفته است