سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی و جشنواره علمی خرمای ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مریم راشکی – گروه اکولوژی، مرکز بین المللی علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی ک
اصغر شیروانی – بخش گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

میوه خرما یکی از مهمترین محصولات کشاورزی در جهان است و نقش مهمی در زندگی اقتصادی مناطق زیر کشت خرما بازی می کند. آفات مهم خرما بطور عمده در نخلستان ها و پس از برداشت خرما در انبار ها متعلق به راسته های Hemiptera و Lepidoptera وColeoptera از حشرات و Prostigmata از کنه ها می باشند. مدیریت تلفیقی آفات سیستمی است که در محیط مربوطه و با توجه به دینامیسم جمعیت گونه آفت از تکنیک ها و روش هایی که تا حد امکان با یکدیگر سازگار هستند استفاده می نماید و سطوح جمعیتی آفت را زیر سطح زیان اقتصادی نگه می دارد. در طراحی یک برنامه مدیریت تلفیقی آفات خرما باید بر روش های کنترل بدون حشره کش ها تأکید نمود. مدت های طولانی است که کنترل بیولُژیک آفات محصولات کشاورزی با استفاده از دشمنان طبیعی اعم از شکارگر ها، پارازیتوییدها و عوامل بیمارگر محور اصلی برنامه های مدیریت تلفیقی آفات را تشکیل داده است. در مورد نخلستان ها که کشت های دایم محسوب می شوند احتمال موفقیت عوامل کنترل بیولُژیک افزایش می یابد. کلیه روش های مختلف کنترل آفات خرما قابل تلفیق با یکدیگر می باشند، در صورتیکه از مصرف سموم شیمیایی بعنوان قدم اول خودداری شود و حتی دز های زیر کشندگی این سموم در زمان مناسب مورد استفاده قرار گیرد. در طراحی یک برنامه مدیریت تلفیقی آفات خرما باید به آینده توجه داشت و تصمیم درستی اتخاذ کرد، اولویت ها را تعیین و روش های دستیابی به آنها را کاملاً مشخص کرد تا بتوان به نتایج مطلوب دست یافت.