سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

ساحل گوزل زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مواد ، دانشگاه صنعتی سهند
مهدی شبان – دانشجوی دکتری مهندسی مواد ، دانشگاه صنعتی سهند
بیت اله اقبالی – عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی مواد ، دانشگاه صنعتی سهند

چکیده:

یکی از رویکرد های مهم در زمینه بهبود استحکام و خواص مکانیکی فلزات و آلیاژ کاهش اندازه دانه ها می باشد. به منظور ریز کردن دانه ها روشهای متعددی تحقیق و پیشنهاد شده است که در میان اعمال تغییر شکل پلاستیک سنگین یکی از موثرترین این روشها می باشد. بنابراین در تحقیق حاضر با استفاده از قالبی مخصوص تغییر شکل پلستیک دو مرحله ای بر روی آلیاژ AA 7075 اعمال شد . با استفاده از این روش ساختار اولیه با دانه بندی ۹۴ میکرو متر به ساختاری با اندازه متوسط دانه ۷/۵ میکرون تبدیل شد. انجام مطالعات ریز ساختاری تاثیر اعمال تغییر شکل بر نحوه تشکیل و تکامل ریز ساختار حاصل و همچنین میزان ریز دانه شدن مورد مطالعه قرار گرفت. همچنین تغییرات دمایی و نحوه توزیع کرنش در نمونه های تغییر شکل یافته از طریق شبیه سازی المان محدود به دست آ»د.