سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سی و یکمین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مهران تربتیان – دانشجوی کارشناسی ارشد اکتشاف معدن ، دانشگاه یزد
احمد قربانی – استادیار ، عضو هیئت علمی دانشگاه یزد
محمود موسوی – دانشجوی کارشناسی ارشد اکتشاف معدن ، دانشگاه یزد

چکیده:

دیده بانی وضعیت نشست آب در سدهای خاکی به منظور حفظ پایداری آن پس از تاسیس آن یکی از مسائل مهم در ژئوتکنیک می باشد. روش های الکتریکی توانایی بررسی انتقال سیال در منافذ متخلخل را دارند. که در این مطالعه این روش ها مورد بررسی قرار گرفته اند. در تحقیق حاضر به بررسی امکان تعیین نشتی در سد های خاکی به منظور یافتن محل مسیرهای غیرعادی جریان آب در داخل سد و پشته سد توسط روش های مقاومت ویژه و پتانسیل خودزا پرداخته شده است. روش های مقاومت ویژه و پتانسیل خودزا در دو سد خاکی مختلف بررسی و نتایج آنها نشان داده شده است که حاکی از مسیر جریان آب در داخل و پشته سدها می باشد.