سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

زهره حجتی – دانشگاه اصفهان، دانشکده علوم، گروه زیست شناسی
ناصر گلبانگ –
فرشاد درویشی هرزویلی –

چکیده:

استرپتومایسس گریزئوس یکی از گونه های جنس استرپتومایس است که به علت تولید آنتی بیوتیک استرپتومایسین و تولید یک هورمون میکروبی به نام فاکتور A گونه منحصر به فرد این جنس است. استرپتومایسین جزء دسته آنتی بیوتیکهای آمینوگلیکوزیدی است که بر روی تعدادی ازباکتریهای گرم منفی و مثبت اثر باکتریوسایدی دارد. ژنهای بیوسنتز کننده استرپتومایسین در دسته ژنی str با بیش از ۳۰ ژن قرار دارند. strR ژن تنظیم کننده بیان این دسته ژنی است که با دستکاری آن می توان بیان و تولید آنتی بیوتیک لسترپتومایسین را افزایش داد. چون هدف اصلی این تحقیق در راستای افزایش بیان ژن strR و در نتیجه افزایش میزان تولید آنتی بیوتیک استرپتومایسین است، به همین دلیل ابندا پرایمرهای اختصاصی برای strR طراحی گردید (توسط نرم افزار OLIGO 5). وجود ژن strR توسط PCR با استفاده از این پرایمرهای اختصاصی تأیید شد. به این صورت که در ابتدا کل DNA باکتری استرپتومایسین کریزئوس جداسازی و خالص شد. در مرحله بعد با استفاده از تکنیک PCR و پرایمرهای اختصاصی و همچنین آنزیم Pfu یچپلیمراز، ژن strR در کل DNA باکتری مورد نظر شناسایی شد به دنبال تأیید وجود ژن strR، پرایمرهای اختصاصی ( دو ست) دیگری برای strR طراحی گردید. سپس جایگاه های برش برای دو آنزیم محدودالاثر در آنها قرار داده شد. در مرحله بعد با استفاده از تکنیک PCR و پرایمرهای تغییر یافته و همچنین آنزیم Pfu پلیمراز، ژن strR از کل DNA باکتری مورد نظر جدا گردید. سپس انتقال و استخراج پلاسمید pBluescript در Escherichia coli DH5α صورت گرفت. با نتایج به دست آمده، در آینده نزدیک قادریم ژن strR را به پلاسمید متصل کرده و آن را به اشریشیاکلی ترانسفورم نماییم تا بعداً از آن برای دستکاری ژنتیکی استرپتومایسس گریزئوس استفاده شود.