سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مژده حیدری – موسسه تحقیقات پسته کشور
رضا عسکری – موسسه تحقیقات پسته کشور
محسن اسلامی – اداره هواشناسی رفسنجان

چکیده:

درفرآیند تبدیل کمپوست مواد زائد آلی قابل تجزیه به مواد اصلاح کننده خاک یا کودهای آلی تبدیل می شوند برای تهیه کمپوست از پوست نرم پسته سه تیمار شامل پوست نرم پسته با کود حیوانی پوستنرم پسته با کود اوره کود حیوانی به تنهایی در گودالهایی با ابعاد مشخص ریخته شد نمونه ها همیشه مرطوب نگه داشته شدنددرشروع کار وهرمان نمونه برداری از آنها انجام گردید نمونه های برداشت شده تجزیه و pH ،EC و عناصر غذایی آنها اندازه گیری شد تا روند تغییرات غلظت عناصر غذایی درآنها بررسی شود نتایج نشان داد درطی ۷ ماه نمونه برداری pH ،EC کاهش یافت غلظت عناصر پتاسیم منیزیم آهن روی منگنز و مس افزایش و غلظت کلسیم و فسفر کاهش یافت تغییرات سدیم غیرمعنی دار بود درتیمارهای مختلف نیز ECدر کمپوست کود حیوانی کمتر از کمپوست اوره و PH درکمپوست اوره بیشتر از کمپوست کودحیوانی بود غلظت بیشتر عناصر بجز روی درهر دو کمپوست تقریبا یکسان و روی درکمپوست کود حیوانی بیشتر از کمپوست اوره بود. بنابراین با پوست نرم پسته می توان کمپوست تولید کرد و با توجه به شرایط شوری و PH بالا در اکثر مناطق کشور تهیه کمپوست با کود حیوانی توصیه می شود.