سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش منطقه ای مباحث نوین در حسابداری

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

اکرم مبارکی – مربی،عضو هیات علمی گروه حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر،ای
سعیده سرکمریان – مربی،عضو هیات علمی گروه حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد باغملک،ای

چکیده:

امروزه اگرمدیریت بخواهد محصولاتی را تولیدکند که دربازارهای جهانی با محصولات مشابه قابل رقابت باشد باید نسبت به فعالیت هایی که درساخت محصول نقش دارد و هزینه انجام این فعالیت ها به موقع آگاه شود اگاهی مورد نظر از طریق شناسایی فعالیت ها و تخصیص هزینه به فعالیت ها به دست می آید این موضوع منجر به پیدایش شیوه جدیدی برای هزینه یابی مرسوم به هزینه یابی به مبنای فعالیت ABC شده است درپژوهش حاضر تلاش شده است که به بررسی امکان بکارگیری سیستم هزینه یابی برمبنای فعالیت ABC درشرکت پتروشیمی بندرامام پرداخته شود علت انتخاب این صنعت سرمایه بربودن این صنعت است که خود دلیلی بربالا بودن هزینه سربار درشرکت می باشداز سوی دیگر وجود تنوع درتولیدات می تواند زمینه مناسبی را برای بکارگیری هزینه یابی برمبنای فعالیت دراین شرکت بوجود آورد مدیران شرکت پتروشیمی تمایل زیادی به پیاده سازی روشهای جدید مدیریتی که موجب بهبود عملکرد شرکت می شود دارند این درحالی استکه پیاده سازی سیستم هزینه یابی برمبنای فعالیت موجب می شود بهای تمام شده محصولات بطور دقیق تر اندازه گیری شود و فعالیت های فاقد ارزش افزوده شناسایی و حذف گردند.