سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین همایش سراسری علوم پایه

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

زهرا حسینی کلبادی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان
آرین ساطعی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان
شادمان شکروی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان
فریبا امیرلطیفی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان

چکیده:

نمونه ای توانمند برای آزمایشات زیست شناسی است. نمونه پس از شناسایی در محیط کشت جانسون تحت دمای ۲=۲۸ درجه و شدت نور بسیار محدود و روشنایی سفید قرار گرفت. تیمارهای شوری از نوع کلروسدیم و به میزان ۷/۵ و ۱۵ و ۳۰ و ۵۰% بود یک تیمار هم محیط کشت بدون نمک در نظر گرفته شد.