سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رسول انسی نژاد – استادیار گروه باغبانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
کاظم آباک – استاد گروه باغبانی دانشگاه چوکوراوا

چکیده:

هدف این تحقیق بررسی امکان تطابق روشهای تعیین مقدار درجه حرارت تجمعی مورد نیاز برای رشد هندوانه از طریق محاسبه مجموع درجه حرارت لازم ( SGDD ) که قبلاً با موفقیت در بعضی از محصولات سبزی و صیفی مورد استفاده قرار گرفته است، می باشد. در این مطالعه ۱۰ رقم هندوانه که از نظر زودرسی دارای درجات گوناگونی هستند، بذر آن ها در تاریخ های مختلف کاشته شده و آزمایشات در دو سال به اجرا در آمد. تغییرات در دمای روزانه، با استفاده از شرایط متفاوت رشد، مانند گلخانه شیشه ای، تونل بلند و تونل کوتاه پلاستیکی ایجاد گردید. درجه حرارت روزانه از زمان کاشت بذر تا برداشت میوه برای شرایط مختلف کشت، به ثبت رسید. مجموع درجه حرارت لازم برای رشد (SGDD)، بوسیله مدل های مختلف سه گانه با استفاده از سه سطح حداکثر دمای روزانه بترتیب ۳۰ درجه ، ۳۲ درجه و ۳۵ درجه سانتیگراد و نیز چهار دمای پایه و یا حداقل دمای رشد ۱۰ درجه ، ۱۳ درجه، ۱۵ درجه و ۱۸ درجه سانتیگراد که همگی ۳۶ معادله را تشکیل می دهند، در هر یک از شرایط کشت و ارقام محاسبه گردید. تجزیه واریانس در مورد داده های به دست آمده اعمال گردید و نتایج اختلاف میانگین ها (F) وضرایب تغییر (%CV) مورد بررسی قرار گرفت.(فرموا در متن اصلی مقاله) با استفاده از دمای پایه ( Tb ) 18 درجه سانتیگراد بعنوان مناسبترین فرمول برای محاسبه مجموع درجه حرارت لازم از زمان کاشت بذر تا برداشت میوه در هندوانه تعیین گردید.