سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی توسعه نظام تامین مالی در ایران

تعداد صفحات: ۲۴

نویسنده(ها):

سجاد سیفلو – دانشجوی دکتری مدیریت قرار دادهای بین المللی نفت و گاز

چکیده:

ریسک ومدیریت آن یکی از مهمترین نگرانی های بنگاه ها و صنایع مختلف است با توجه به ویژگیهای ریسک ها روشهای مختلفی برای مدیریت ان به کارگرفته می شود احتمال وقوع و شدت ریسک دو مساله اساسی درارزیابی و مدیریت ریسک و انتخاب ابزار مناسب یکی از ابزارهای نوینی که درسالهای اخیر توسط صنعت بیمه و بازار سرمایه به منظور مدیریت ریسک و تامین مالی مورد استفاده قرارگرفته است اوراق بهادار بیمه ای است کارکرد اوراق بهادار بیمه ای به عنوان ابزار انتقال ریسک به صورت تبدیل ریسک بیمه ای به اوراق بهادار است که طی فرایند اوراق بهادارسازی ریسکهای تعهد شده توسط شرکت های بیمه از طریق خلق و انتشار اوراق بهادار مالی به بازار سرمایه انتقال می یابد ساختار و نمونه های عملی منتشر شده اوراق بهادار حاکیا زا ین واقعیت است که این اوراق درخصوص ریسکهایی با احتمال وقوع پایین و شدت بالا کارایی دارند. دراین مقاله با استفاده از ماریسک ریسک و تحلیل نظری ریسکهایی که از طریق این اوراق قابل انتقال به بازارسرمایه هستند شناسایی شده اند.