سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

فرشته مختاری – گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان
سیدامیرحسین گلی – گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان
مهدی رحیم ملک – گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

زعفران (Crocus sativa) گیاهی است که به دلیل اهمیت آن در کشور ایران به عنوان طلای قرمز شناخته می شود. در تولید زعفران آنچه که مورد استفاده قرار می گیرد پرچم گیاه است که به عنوان محصول زعفران شناخته می شود. یکی از محصولات جانبی تولید زعفران، گلبرگ این گیاه است که میتواند منبع مناسبی از ترکیبات بیواکتیو باشد. لذا در این پژوهش میزان کل ترکیبات فنولیک موجود در گلبرگ زعفران و همچنین خاصیت آنتی اکسیدانی آن بررسی شده است . در این تحقیق ابتدا عصاره متانولی نمونه خشک شده گلبرگ زعفران تهیه و میزان کل ترکیبات فنولیک به روش اسپکتوفتومتری تعیین گردید و فعالیت آنتی اکسیدانی آن در چهار غلظت با استفاده از مدل سیستم قدرت احیا کنندگی مورد بررسی قرار گرفت و با فعالیت آنتی اکسیدانهای طبیعی اسید آسکوربیک و آلفا توکوفرول و آنتی اکسیدانهای سنتزی TBHQ و BHT در غلظتهای مختلف مقایسه شد. نتایج نشان داد که میزان کل فنولیک در گلبرگ زعفران ۳/۷۳ میلی گرم به ازای هر گرم وزن خشک می باشد و عصاره زعفران با غلظت ۵۰۰ قسمت در میلیون عملکرد بهتری نسبت به آنتی اکسیدانهای سنتزی BHT در غلظت ۵۰ و ۱۰۰ قسمت در میلیون و TBHQ در غلظت ۵۰ قسمت در میلیون داشته است.