سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

هاجر پاکیاری – استادیار گروه گیاه پزشکی، دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تا
مونا مقصودلو – گروه گیاه پزشکی، دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان.

چکیده:

نماتودها از جمله عوامل بیمارگر گیاهی هستند که خسارت آنها زمانی آشکار می‌شود که آلودگی خاک از سطح زیان اقتصادی فراتر می‌رود و در آن هنگام است که مبارزه امری بسیار مشکل می‌شود. یک گونه مهم از نماتودهای خسارتزا Ditylenchus destructor می‌باشد. در این بررسی از کنه Tyrophagus putrescentiae به عنوان دشمن طبیعی نماتود مذکور استفاده شد. برای انجام این آزمایش از ۴ تیمار هر کدام با ۳ تکرار در قالب طرح بلوکهای کاملا تصادفی استفاده شد بدین منظور ۱۲ گلدان پلاستیکی با قطر ۱۲ سانتی متر انتخاب شد و درون هر کدام از آنها ۵۰۰ گرم خاک مزرعه ریخته شد و درون اتوکلاو استریل شدند. بعد از گذشت یک روز به تیمارها۸۰۰ تخم و ۲۰۰ عدد لارو سن ۲ نماتود D. destructor و بدون کنه، با ۵۰، ۱۰۰ و ۱۵۰ کنه T. putrescentiae افزوده شد. بعد از گذشت یک ماه تعداد نماتودها و کنه ها در هر گلدان به روش سانتریفوژ به ترتیب از خاک و نسوج گیاهی استخراج و تعداد آنها و به وسیله اسلاید شمارش انجام گرفت. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که بین تعداد نماتودهای مرده در سطح ۵٪ اختلاف معنی دار وجود دارد. درصد کنترل نماتود مولد غده ریشه توسط کنه T. putrescentiae در هر یک از تکرارهای تیمار اول به ترتیب ۱۸/۷۸، ۰۹/۸۹ و ۱۵/۹۵ درصد محاسبه گردید که به طور میانگین در این سه تکرار کنه T. putrescentiae از ۴۳/۸۷ درصد جمعیت نماتود مولد غده ریشه تغذیه کرده و مانع از رشد جمعیت این نماتود شده است.