سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله و ژئوتکنیک

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

آرمین روح بخشان – دانشجوی کارشناسی ارشد خاک وپی،دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه هرمزگان
مسعود دهقانی – دانشیار گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه هرمزگان

چکیده:

در این مطالعه تجربی،بر روی تاثیرات استفاده از پودر ضایعات سنگی به صورت مصالح ریز دانه در مشخصات مکانیکی بتن وبرخی دیگر از مص الح ساختمانی تحقیق شده است . همچنین با توجه به جلوگیری از آلودگی محیط زیستبه خصوصدر مناطق با تولید بیشاز حد سنگواستفاده کم ازاین ضایعات منابع طبیعی می توان راهکارهایی برای استفاده بهینه از آنها به کار برد. بنابراین با در نظر گرفتن مقاومت طبیعی این مصالح در سد هایبتن غلتکی به عنوان یکجایگزین برای مصالح ریزدانه بسیار کاربرد دارد. در این مطالعه، مواد مورد نیاز آزمایش از شهرستان بروجرد واقع در یکی از استان های ایران برداشت شده است، که در تست نفوذپذیری، نتایج آن آورده شده و زمانی که پودر زباله سنگی در خاکبا درصد ها ی مختلفترکیب می شود، با افزایش میزان پودر، مقدار ضریب نفوذ پذیری کاهش می یابد .علاوه بر این،در این مقاله با تمرکز ب ر استفاده بهینه ا ز ضایعا تسنگ به صورت پودر در پروژه های عمرانی پیشنهادات سازنده ای فراهم می کند.