سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مصطفی یحیوی دیزج – دانشجوی کارشناسی ارشد فراورده های چند سازه چوبی
ابوالقاسم خزاعیان – دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده:

از دیرباز موادحاصل از کشاورزی و به ویژه پسماند محصولات زراعی به عنوان مواد اولیه فیبریارزان و فراوان خصوصا درصنایع چوب و کاغذ مطرح بوده است در دهه های اخیر بدلیل کمبود مواد اولیه چوبی و کاهش شدید منابع جنگلی روی آوردن به استفاده از پسماندهای کشاورزی به نظر اجتناب ناپذیر می رسد بنابراین لزوم یافتن جایگزینی مناسب و اتکا به سایر منابع و مواد برای صنعت چوب و کاغذ و صنایع سلولزی خود نماییمی کند این نکات باعث شده است که درسالهای اخیر درسطح جهان و به تبع آن درکشور ما تحقیقات و پژوهشهای زیادی در ساخت مواد چندسازه برپایه استفاده از انواع پلیمرهای گرمانرم و منابع لیگنوسلولزی تجدید پذیر از جمله الیاف طبیعی حاصل از پسماندهای کشاورزی انجام بگیرد. تمامی این مسائل همه و همه نشانگر مزیت نسبی و اهمیت گسترش این صنعت درکشور می باشدچند سازه های چوب پلاستیک WPC به عنوان فراورده ای جدید در سالهای اخیر بهدلیل انعطاف پذیری بالا درساخت و استفاده از پسماندهای لیگنوسلولزی و همچنان بازیافت زباله های پلاستیکی مورد توجه بسیاری از صاحبان صنایع درداخل و خارج کشور قرار گرفته است.