سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

عبدالله الیاسی – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و صنایع چوب و کاغذ دانشگاه تهران
کاظم دوست حسینی – استاد دانشگاه تهران

چکیده:

با توجه به رشد سریع تولید محصولات لیگنوسلولزی سرمایه گذاران زیادی در کشور جذب این صنعت شده اند از سوی دیگر کمبود ماده اولیه از جدی ترین مشکلات حال حاضر دنیا و بصورت شدیدتر درکشورمان ایران دربخش صنعت چوب و کاغذ می باشد مشکلات زیست محیطی ناشی از برداشت بی رویه چوب و کمبود این مواد اولیه صنایع چوب و کاغذ کشور را با بحران های جدی روبرو ساخته و برخی محققان و متخصصان صنایع را برآن داشته تا به دنبال راه حلهای اصولی ودرامدت برای تامین مواداولیه این صنایع باشند استفاده از پسماندهای کشاورزی به عنوان منابع تجدید شونده از مهمترین راه کارهایی است که در دهه های اخیر به خصوص درکشورهای پیشرفته توجه بسیار زیادی به آن شده است. از سوی دیگر باقی ماندن سوزاندن این پسماندها خود منبع آلودگی زیست محیطی بزرگی می باشد پس لازم است دراین زمینه درکشورمان مطالعات زیادی صورت پذیرد.