سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین سمینار ملی امنیت غذایی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

داریوش خادمی شورمستی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه مازندران سوادکوه پل س

چکیده:

فاتوبیوتیک هامشتقات گیاهی هستند که امروزه بعنوان الترناتیوهای با ارزشی که نقش معنی داری در سلامت و تغذیه ایفا می نمایند مطرحند ترکیبات فایتوبیوتیک ها بسته به موقعیت جغرافیایی شرایط اب و هوایی و زمان برداشت گیاه بسیار متفاوت است در میان فایتوبیوتیک ها اویشن پونه کوهی و سیراز جمله ترکیبات مورد علاقه تولید کنندگان و محققان هستند فایتوبیوتیک ها محدوده وسیعی از فعالیت ها نظیر تحریک مصرف خوراک تحریک ترشحات اندژنوس فعالیت ضدمیکروبی و کوکسیدیواستاتیکی از خود بروز میدهند این ترکیبات به اشکال فیزیکی مختلف و نیز به شکل عصاره های گیاهی در دسترس هستند بطور کلی می توان گفت این مشتقات گیاهی اشتها اور فعال کننده سیستمایمنی ، ضد میکروب و ضدانگل و نیروبخش هضمی هستند. این تولیدات در بازار بعنوان افزودنی های غذایی برای ارتقا عملکرد از طریق بهبود مصرف خوراک حفظ سلامت کاهنده اثرات مضر استرس محیطی و جلوگیری از عفونتهای تنفسی در دسترس هستند.