سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

ابراهیم رنجبر – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران- مدیریت مهندسی و ساخت، دانشگاه صن
امیرسامان مهدویان – دانشجوی کارشناسی مهندسی عمران-عمران دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رضا مکنون – دانشیار و عضو هیئت علمی گروه آب و مهندسی محیط زیست دانشگاه صنعتی امیرک

چکیده:

با افزایش جمعیت جهان سهم سرانه آب برای هر نفر کاهش م ییابد و از طرفی هر ساله مقادیر قابل توجهی از آ بهای شیرین به صورت تبخیر هدر م یرود. از اینرو رو شهای جلوگیری از تبخیر سا لهاست که مورد توجه بسیاری از کشورها بوده است ورو شهای بسیاری در آزمایشگاه و در عمل آزمایش شده است که هرکدام دارای مزایا و معایبی است. ایران با توجه به جمعیت و موقعیت جغرافیایی خود جزء فقیرترین کشورهای آسیایی از نطر آب آشامیدنی است. مخازن روباز بالادست سدها که عمدتا منابعآب شیرین هستند، به دلیل دارا بودن سطح وسیع، در معرض تبخیر ناشی از باد و تابش آفتاب هستند. استفاده از پوششی که بتواند باحداقل صدمه به محیط زیست و حفظ استانداردهای کیفیت آب، سطح آب را در برابر باد و تابش خورشید حفظ نماید، به مقدار قابل ملاحظ های از تبخیر م یکاهد. در این راستا قطعات بتن سبک پرلیتی که چگالی آن کمتر از آب بوده و بر روی آب شناور استگزین های قابل بررسی برای رسیدن به این هدف است. در این مقاله ابتدا به بررسی اجمالی اقدامات صورت گرفته توسط سایرکشورها در نیم قرن گذشته پرداخته شده است و سپس با مطالعه موردی بر دریاچه سد کارون ۳و لحاظ نمودن ملاحظات زیست محیطی، استفاده از صفحات بتن سبک پرلیتی جهت کاهش تبخیر مخازن روباز معرفی شده است.