سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش صنایع معدنی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مریم حمیدی راوری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
امیر صرافی – دکتری مهندسی شیمی، استادیار و عضو هیئت علمی بخش مهندسی شیمی، دانشگاه
محمدمهدی افصحی – دکتری مهندسی شیمی، استادیار و عضو هیئت علمی بخش مهندسی شیمی، دانشگاه
سیداحمد عطایی – دکتری مهندسی شیمی، استادیار و عضو هیئت علمی بخش مهندسی شیمی، دانشگاه

چکیده:

دراین تحقیق استفاده ازشیشه های باطله به عنوان افزودنی برای اصلاح درصد اجزا اصلی ماده اولیه پوکه های صنعتی مورد قرار گرفته است. با توجه به آنالیز خاک مورد آزمایش، شیشه های باطله بادرصد های وزنی ۰ ,۱۰,۲۰,۳۰,۴۰% به ماده اولیه اضافه شده وآزمایشات لازم انجام شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که استفاده از شیشه سبب کاهش دانسیته، کاهش درصد جذب آب و کاهش دمای پخت پوکه های تولیدی می شود. کمترین دانسیته به دست آمده مربوط به ترکیبی با درصد وزنی ۶۰:۴۰ (شیشه : خاک)، پخت شده در دمای ۱۱۵۰ درجه سلسیوس و کمترین درصدجذب آب مربوط به ترکیبی با درصد وزنی ۶۰:۴۰ (شیشه : خاک)، پخت شده در دمای ۱۱۰۰ می باشد. همچنین تصاویرسطوح داخلی پوکه ها نشان می دهد که با افزودن شیشه تعداد و قطر منافذ بیشتر می شود که در نتیجه باعث افزایش درصد تخلخل و کاهش دانسیته می شود