سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

زهره حسین میرزایی – عضو باشگاه پژوهشگران جوان، گروه زمین شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد
ابراهیم پناهپور – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان،اهواز،
زهرا حسین میرزایی – عضو باشگاه پژوهشگران جوان ، گروه زمین شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد

چکیده:

سنگهای آتشفشانی فلسیک چاه باشه در ناحیه جنوب نائین، در ایران مرکزی، در ۱۱۵ کیلومتری شرق اصفهان قرار دارد و احتمالاً سن پرکامبرین را دارد. توده آتشفشانی فلسیک مورد مطالعه از دو تیپ سنگ ریولیت و توف ریولیت تشکیل شده است و حاوی کوارتز، پلاژیوکلاز با میزان آلبیت بالا، فلدسپات آلکالن و اپاک است. این توده آتشفشانی فلسیک دارای بافت فلستیک پورفیری از سیلیس و فلدسپات آلکالن است. دایک های دیوریتی، جوانترین فرآیند ماگمایی همراه با توده آتشفشانی فلسیک است. مشاهدات که مطالعات کانی شناسی، سنگ شناسی و ژئوشیمیایی را به همراه داشته نشان می دهد که ماگمای سازنده این سنگها از نوع کالکو آلکالن، غنی از پتاسیم (پتاسیک) بوده و از نظر درجه اشباع از آلومینیومASIمتاآلومین می باشد. میزان زیادKR2ROو وفور این توده ها در محدوده و نظر به اینکهKR2ROدر ساختار کانیها سبب افزایش کشش سطحی می گردد، این منطقه اقتصادی می گردد. بررسیها نشانگر کاربرد آنها در صورت افزودن مصنوعیNaR2RO به ترکیب جهت صنایع سرامیک میباشد.