سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مریم شاه امیریان – عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات فنی مهندسی کشاورزی استان فارس

چکیده:

ایمنی مواد غذایی یکی از اصول مهم و مورد توجه درسلامت انسان می باشد مخاطرات حاصل از باقیمانده سموم دفع آفات نباتی یک ی از مهمترین نگرانی های مصرف کنندگان مورد توجه می باشد به منظور کاهش این مخاطرات در بسیاری از شورها کشاورزی ارگانیک درحال گسترش می باشد اما با این وجود به دلایل زیادی گسترش این صنعت دربسیاری از کشورها بخصوص کشورهای در حالتوسعه بسیار کند است بنابراین تا زمان توسعه این محصولات جهت کاهش آثار باقی مانده سموم در مواد غذایی باید راه حل مناسبی یافت دراین مقاله به بررسی اثر فرایندهای مختلف غذایی مانند پختن خشک کردن انواع فرایند حرارتی کنسرو کردن انجماد پوست گیری شستن و …. که نقش مهمی در کاهش باقمیانده سموم در مواد غذایی دارد می پردازد نتایج نشان دهنده این حقیقت است که اکثر این فرایندهای غذایی بخصوص پختن منجر به کاهش قابل توجهی در میزان باقیمانده سموم درانواع محصولات می گردد.