سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: هشتمین همایش ملی دانشجویی مهندسی شیمی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حکیم زمانی – مدیر دفتر ارتباط دانشگاه با صنعت و جامعه دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچ

چکیده:

شامپو یکی از محصولات بهداشتی پر مصرفی است به بالا رفتن سطح بهداشت مصرف آن رو به فزونی گذاشته است لذا با توجه به نیاز روز افزون به شامپو امروزه حفظ کیفیت و بی خطر بودن شامپو از اهمیت خاصی برخوردار است از طرفی با توجه به اینکه در ساخت شامپو از مواد نگهدارنده مختلفی جهت جلوگیری از آلودگی میکروبی استفاده می شود ولی بسیاری از این مواد نگهدارنده حساسیت های خاص را در بعضی از افراد ایجاد می کنند بنابراین در این پژوهش به بررسی امکان استفاده از حرارت بعنوان جایگزینی برای مواد نگهدارنده در ساخت شامپور پرداخته شده است لذا در این طرح از ۳ درجه حرارت ( ۷۵-۷۰-۶۵) و در زمان (۶۰-۴۵) جهت جلوگیری از فعالیت میکروارگانیسم ها د رقالب یک طرح آماری فاکتوریل استفاده گردید و سپس مورد آزمایشات میکروبی شمارش کلی، کپک مخمر و کلی فرم قرار گرفت با توجه به نتایج بدست آمده مشخص شد که هر سه متغیر شمارش کلی؛ کپک مخمر و کلی فرم نسبت به نمونه شاهد اختلاف معنی داری داشته بنابراین اعمال تیمار حرارتی د رکاهش سه متغیر فوق موثر بوده است و پس از بررس آماری اعمال تیمار ۷۵ درجه سانتی گراد و به مدت ۶۰ ثانیه توصیه می گردد.