سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدعباس طباطبایی – عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز
آرش مرادزادگان – عضو هیئ تعلمی دانشگاه شهید چمران اهواز گروه شیمی
سیدعبداله حسینی – دانشجوی کارشناسی ارشد راه و ترابری

چکیده:

بریده های حفاری به موادی گفته می شود که در طی فرایند حفر چاههای نفت و گاز از چاه بیرون آمده ودر مکانی انباشته می گردد این مواد زائد در حقیقت ترکیب مصالح سازندهای مختلف زمین شناسی گل حفاری گازوئیل و سایر افزودنی هایی است که بسته به شرایط حفاری شرایط چاه جنس سازند و … با تشخیص مهندسین حفار به گل حفاری اضافه می شود با توجه به هزینه های بالای خرید گل حفاری این مواد پس از عبور از الک استاندارد دوباره در چرخه ی چاه به گردش در می آیند و موادمانده روی الک وارد حوضچه ای می شود و در آنجا به عنوان مواد زاید نگهداریمی شود گل حفاری در سه نوع پایه آبی پایه ترکیبی و پایه روغنی وجود دارد درایران برای حفر چاه های نفت و گاز بیشتر از گل پایه روغنی استفاده می شود با توجه به این که در این گل از گازوئیل به عنوان روان کننده استفاده می گردد بریده های حفاری نیز آغشته به گازوئیل می شود که این مسئله مشکلات زیست محیطی زیادی را به بار آورده است.