سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سعیده شهبازی زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندس یکشاورزی صنایع غذایی
مانیا صالحی فرد – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحدشهرقدس
کیانوش خسروی دارانی – دانشیار
هما بهمدی – عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات فنی مهندسی کرج

چکیده:

اسپیرولینا ریزجلبکی فیلامنت دار فنر مانند و به رنگ سبز – آبی است که از مهمترین انواع آن اسپیرولینا پلاتنسیس می باشد درتحقیق حاضر پودرریزجلبک اسپیرولینا پلاتنسیس با درصدهای ۰و۰٫۵ و ۱و۱٫۵ با ارد گندم مخلوط شده و کلوچه های حاصل از نظر میزان پروتئین و ویژگیهای حسی با کلوچه شاهد مورد مقایسه و بررسی قرارگرفتند. تاثیر غنی سازی برروی میزان پروتئین کلوچه با استفاده از روش میکروکجلدال مورد ارزیابی قرارگرفت میزان پروتئین درکلوچه های غنی شده در مقایسه با شاهد افزایش معنی دار یافت P<0.05 برطبق نتایج بدست آمده بروش ازمون ۵ نقطه ای هدونیک ویژگیهای حسی کلوچه ۱٫۵ و ۱ درصد اسپیرولینا پلاتنسیس پس از کلوچه شاهد بالاترین امتیاز را کسب کردند. نتیجه گیری کلی این مطالعه ویژگیهای حسی و تغذیه ای مطلوب کلوچه غنی شده با ۱٫۵ تا ۱ درصد اسپیرولینا پلاتنسیس را تایید می کند .