سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

داود قنبریان – استادیار دانشگاه شهرکرد
سیدرضا حسن بیگی – استادیار دانشگاه تهران
علی قربانی – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

ایران با تولید بیش از۹۰درصدزعفران دنیا بزرگترین تولید کننده این محصول به شمار می رود علیرغم ارزش فوق العاده زعفران عملیات کاشت آن هنوز به صورت سنتی انجام می شود پیازهای زعفران توسط دست برداشت درجه بندی و سپس کشت می شوند هزینه های بالای کارگیری و عدم کنترل بروزن پیازها که خود باعث کاهش عملکرد درواحد سطح می شود ازجمله مشکلات اساسی درزراعت این محصول هستند دراین تحقیق دستگاه جدیدی برای اندازه بندی پیازهای زعفران معرفی می شود دستگاه موردن ظر عبارت است از استوانه دواری که درتمام مساحت جانبی ان از شیارهای طولی با فواصل قابل تنظیم استفاده شده است این شیارها محل عبور پیازهای غیرقابل استفاده بوده و اندازه آنها براساس مطالعه خواص فیزیکی پیازها تعیین میگردد پارامترهای موثر درعملکرد دستگاه عبارتند از سرعت دورانی استوانه شیب طولی استوانه و نرخ تغذیه آزمایشات اولیه نشان میدهد که دستگاه قادر است پیازهای زعفران با دقت قابل قبول ۷۹درصد جداسازی نماید.