سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مهدی مرادی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک ماشینهای کشاورزی دانشگاه شهرکر
محمد علی قضاوی – استادیار مهندسی مکانیک ماشینهای کشاورزی دانشگاه شهرکرد
علی ملکی – عضو هیئت علمی گروه مهندسی مکانیک ماشینهای کشاورزی دانشگاه شهرکرد

چکیده:

دستگاه اندازه گیری ثابت دی الکتریک، توسط ریز موج ها برای مواد صفحه ای، مانند صفحه شامل فیلم و مواد سه بعدی مانند قالب های پلاستیک،رزین و لاستیک و مانند آن، همچنین مایعات مانند محلول های آبی و آلی اندازه گیری می کند. تشدید کننده دی الکتریک دارای یک صفحه در نزدیک نمونه یا در تماس با آن می باشد. یک محفظه، تشدید کننده دی الکتریک را می پوشاند. یک مولد مایکروویو، زمانی که نمونه توسط یک انتن حس می شود، فرکانسی نزدیک به فرکانس تشدید، تشدید کننده دی الکتریک تولید می کند. یک آشکار ساز، انرژی منتقل شده یا باز تاب شده را توسط تشدید کننده دی الکتریک از طریق پروب مشخص می کند. یک حسگر فرکانس تشدید، فرکانس تشدید را از اختلاف خروجی آشکار ساز و رایانه (داده پردازی است که ثابت دی الکتریک نمونه را از فرکانس تشدید بدست آمده اخذ می کند) بدست می آورد. رایانه دارای حافظه ای است که داده های منحنی درجه بندی به دست آمده یا مانند آن را ذخیره می کند. ریز موج ها از مولد فرستاده می شوند که می توان فرکانس آن را به طور مستمر تا بیش از محدوده فرکانس مشخص، در حدود فرکانس تشدید، تشدید کننده دی الکتریک تغییر داد و توان ریز موج انتقال یافته، توسط آشکار ساز حس می گردد. این سیگنال به حسگر فرکانس تشدید فرستاده می شود تا فرکانس تشدید اندازه گیری شود و سپس به رایانه فرستاده می شود. اطلاعات منحنی درجه بندی متناظر با مقادیر مختلف ثابت دی الکتریک و ضخامت های نمونه در حافظه دستگاه ذخیره می گردد و ثابت دی الکتریک نمونه، از اطلاعات منحنی درجه بندی و فرکانس تشدید اندازهگیری شده، توسط یک عمل برون یابی یا تشخیص الگو،محاسبه می شود.