سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین کنفرانس علوم و مهندسی جداسازی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمد بهرام پور – پژوهشگران دانشگاه صنعتی مالک اشتر
فرزین عباسپوراقدم –
حسین حسین زاده –
پیمان شیعتی –

چکیده:

ایران کشوری است که برروی منحنی شدت انرژی افزایشی قرار دارد لذا بایستی با بهره گیری از تجارب دیگر کشورهای توسعه یافته به سمت مدیریت پایدار منابع طبیعی حرکت نماید یک نمونه موفق ازاین تجربیات جایگزینی سوختهای فسیلی توسط سوختهای زیستی برپایه استفاده از میکروجلبک ها می باشد این فرایند به سه مرحله شامل کشت میکروجلبک استخراج لیپید از میکروجلبک و تبدیل لیپید به سوخت زیستی تقسیم می گردد یکی از روشهای کاربردی در مرحله استخراج استفاده از سیال فوق بحرانی می باشد این سیال به دلیل قرار گرفتن درشرایط خاص می تواند به عنوان یک حلال مناسب مواد آلی به کارگرفته شود دراین مقاله ابتدا روشهای مرسوم استخراج لیپید را معرفی نموده و درادامه به بحث پیرامون استفاده از سیال فوق بحرانی درفرایند استخراج پرداخته و درنهایت مروری برفعالیت انجام گرفته دراین زمینه خواهیم داشت.