سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

معصومه مهربان سنگ آتش – دانشجوی دکترای تخصصی علوم و صنایع غذایی
محبت محبی –
فخری شهیدی –
علی وحیدیان –

چکیده:

تقاضای مصرف کنندگان برای خرید شیر ایمن و با کیفیت بالا مسئولیت سنگینی را بردوش دامدان و صاحبانکارخانجات لبنی برای تولید شیر و عرضه شیر و فراورده های لبنی با کیفیت بالا به بازار قرار داده است اولین گام در تولید شیر با کیفیت بالا تولید شیرخام تحت دقیقترین استانداردهای بهداشتی توسط دامدان می باشد همچنین مسئولین دریافت شیر درکارخانجات لبنی لازم است سیستم مناسبی را جهت ارزیابی کیفیت شیرخام دریافتی درا ختیار داشته باشند منطق فازی سیستم مبتنی براستدلال را برای ارزیابی کیفیت شیرخام و درجه بندی آن مطرح می نمایند کیفیت شیر را می توان به صورت عالی خیلی خوب خوب متوسط و بد طبقه بندی کرد نتایج حاکی از آن است که استدلال فازی درمقایسه با سیستم کنونی تعیین کیفیت شیر خام مقایسه داده های آزمایشگاهی بطور مستقیم با مشخصات استاندارد می تواند یک سیستم داوری قوی برای تصمیم گیری درموردکیفیت شیر خام فراهم کند .