سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

فاطمه عباپور – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی
روزبه دبیری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
یوسف ستارزاده قدیم –

چکیده:

اصولاخاکها درطبیعت انواع مختلفی داشته و به گونه های متفاوتی یافت می شوند یکی از مشکلات اصلی نیز انجام ساخت و ساز برروی مصالح خاکی به عنوان بستر میب اشد باتوجه به این که خصوصیات فیزیکی و مکانیکی خاکها با هم متفاوت است انجام بررسیهای ژئوتکنیکی بمنظور شناسایی خاک ضروری است دراصطلاح مهندسی ژئوتکنیک بخشی از مصالح خاکی دارای رفتار ویژه ای بوده و ساخت وساز برآنها دارای مشکلاتی بالقوه است دراین میان خاکهای رمبنده به عنوان بخش مهمی ازخاکهای مساله دار حائز اهمیت ویژه ای می باشند و لذا تحقیق حاضر بطور خاص به مطالعه رفتار و مشخصات فیزیکی ومکانیکی و شیمیایی این خاک ها و روشهای شناسایی آنها و بررسی امکان تعیین ارتباط بین روش هلتز و کواکس ۱۹۸۱ با اندازه سرعت موج برشی به عنوان یکمعیار جدید صورت گرفت محدوده مورد مطالعه خط ۲ متروی تبریز به طول ۲۲ کیلومتر بوده و باتوجه به اینکه ۱۴کیلومتر از آن درزیرزمین ساخته میشود بنابراین ارزیابی پتانسیل رمبندگی خاک ها به عنوان یک پدیده ژئوتکنیکی مخاطره آمیز درامتداد مسیر ضروری می باشد.