سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: نخستین کنفرانس انرژی های تجدید پذیر و تولید پراکنده ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

بابک روحانی – ،عضو ھیات علمی مجتمع عالی آموزشی صنعت آب و برق اذربایجان تبریز
علیرضا فرخ نیا – دانشجوی کارشناسی مھندسی مکانیک نیروگاه مجتمع عالی آموزشی صنعت آب و ب

چکیده:

جزر و مد و همچنین امواج نقش مهمی را در بهبودی آب و هوای جهانی (مانند حفظ اکوسیستمها) ایفا می کنند در عین حال منبع بالقوه زیرساختی تولید منابع انرژی تجدید پذیر برای آینده انسان محسوب می گردد. در این مقاله ابتدا توان خروجی نیروگاههای اقیانوسی ذکر شده و سعی شده مناطق موجود در کشور ایران بطور کامل از نظر اقتصادی و هزینه موردبررسی قرار گیرد ودر نهایت راهکارهای عملی ارائه گردیده است