سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش بین المللی خلیج فارس

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

مولود پورخان – عضو باشگاه پژوهشگران جوان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر
رعنا حسینی زادگان – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر
هانیه ضیائیان نوربخش – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر
محمد ساکی انتظامی – دانشجوی کارشناسی ارشد بیولوژی دریا دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شم

چکیده:

در سالهای اخیر افزایش تقاضا برای ماهیانی نظیر صبیتی، هامور ماهیان و نیز سود بالای پرورش این ماهیان نظرسرمایه گذاران ایران را به این صنعت جلب کرده است و سرمایه گذاری ه ای جدید برای پرورش ماهیان فوق در سواحل بوشهر و قشم رو به افزایش می باشد . ایران درصورت بکارگیری تکنولوژی پیشرفته دارای پتانسیل بالایی جهت گسترش ذخایر ماهیان آب شور می باشد. با ارزیابی های انجام شده توسط دولت پیش بینی می شود از طریق پرورش ماهیان دریایی در قف س تولیدی معادل ۸۰۰۰ تن برای سواحل دریای خزر وحدود ۲۵۰۰۰ تن در سواحل خلیج فارس و دریای عمان حاصل گردد . با بهبود مدیریت، ارتقاء تکنولوژی تغذیه و آگاهی بیشتر نسبت به انتخاب مکان پرورش با توجه به تأثیرات متقابل آن با محیط آبی، می توان انتظار داشت که این امر نق ش بسزایی در آبزی پروری و رونق اجتماعی و اقتصادی مناطق ساحلی ایران داشته باشد . بنابراین شناسایی بهتر نواحی پراکنش لارو ماهیانی نظیر صبیتی، هامور ماهیان، سوکلا و حلوا سفید و نیز عوامل تأثیر گذار در انتخاب مکان زندگی، تخم ریزی و رشد آنها در طبیعت و از طرفی اقتصادی کردن پرورش این گونه ها امری ضروری به نظر می رسد.