سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش مدیریت و توسعه گردشگری, چالشها و راهکارها

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

مهری اذانی – استادیار گروه جغرافیا_دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
احمد خادم الحسینی – استادیار گروه جغرافیا_دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
آتنا دهقانی – کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی توریسم،دانشگاه آزاد اسلامی واحد ن

چکیده:

امنیت بنیادی ترین مفهوم و یکی از اساسی ترین مبانی گردشگری است.هیچ صنعتی به اندازه گردشگری به امنیت وابسته نیست.بررسی و شناخت عوامل تاثیر گذار بر احساس امنیت،می تواند در جهت افزایش احساس امنیت ،کارساز باشد.احساس امنیت اجتماعی به عنوان زیر بنای رشد و شکوفای انسان و جامعه،متاثر از شرایطی است که فرد در آن به سر می برد.ارتباط مستقیمی میان امنیت اجتماعی و احساس امنیت وجود دارد و افراد به نسبتی که با شرایط نا امن اجتماعی مواجه شوند،احساس نا امنی خواهد نمود.و بدون احساس امنیت اجتماعی و سیاست مبتنی بر دوستی و صلح با همه ی عالم،امکان پذیرش گردشگر محدود خواهد شد.هدف این پژوهش بررسی ارزیابی امنیت اجتماعی در فضاهای گردشگری بخش مرکزی شهر اصفهان می باشد.روش این پژوهش به صورت میدانی (پرسشنامه)گردشگری را نه تنها باید موجب رونق اقتصادی دانست بلکه باید موجب گسترش روابط بین المللی،همزیستی مسالمت آمیز،استحکام دوستی ها و گسترش صلح و امنیت جهانی و امنیت اجتماعی دانست.