سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سمینار ملی کاربرد GIS در برنامه ریزی اقتصادی، اجتماعی و شهری

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

فریبا میر محمودی – کارشناس ارشد جغرافیا ژئو مورفولوژی در برنامه ریزی محیطی
سیده زهره موسوی – لیسانس کامپیوتر گرایش نرم افزار

چکیده:

در حال حاضر نزدیک به نیمی از واحدهای مسکونی شهر تهران از نظر سازه ای، در برابر زلزله غیر مقاوم و ناپایدار هستند که بیش تر در نیمه ی جنوبی تهران پراکندگی دارند. این سکونتگاه ها اگرچه در کم تر از ۲۰ درصد وسعت شهر تمرکز یافته اند، ولی بیش از ۴۰ درصد جمعیت شهر تهران را در خود جای داده اند که عمدتا از نظر اقتصادی-اجتماعی در سطح پایینی قرار دارند. مشخصه ی بافت های فرسوده در وهله ی نخست، ناپایداری و سپس نفوذناپذیری و ریزدانگی و سرانجام مجموعه ای از سایر نارسایی های کالبدی، عملکردی، حرکتی، زیست-محیطی، اقتصادی-اجتماعی و مدیریتی است. منطقه ۷ شهرداری دارای محدوده های بافت فرسوده در نیمه جنوب و شرق خود می باشد که نیاز مند شناسایی دقیق و چند جانبه جمعیتی و بلوکی می باشد، گره های عمده منطقه که بافت آنها نیاز به بازسازی دارند و از معضلات منطقه به حساب می آیند در محدوده پل چوبی ، دروازه دولت ، چهار راه سبلان قرار دارند که بخش وسیعی از جنوب منطقه را در بر می گیرد و نیازمند مدیریت شهری جامع و منتظمی می باشد .از اینرو هدف از تهیه گزارش بافت فرسوده در محیط GIS ، جانمایی اطلاعات و املاک بافت فرسوده در نقشه های GIS جهت استفاده همزمان از اطلاعات توصیفی املاک موجود در نقشه ها و قابلیت مساحت یابی پارسل ها و تجزیه تحلیل اطلاعات مذکور می باشد. ضمناً باتهیه نقشه پهنه بندی محدوده بافت فرسوده طبق پیشنهاد طرح جامع انواع محدوده های نیازمند نوسازی، باز سازی و بهسازی را تعیین و مشخص نموده ایم . از دیگر قابلیتهای نقشه های تهیه شده در محیط GIS ، لینک نقشه با اطلاعات توصیفی می باشد و هرملک دارای اطلاعات پلاک ثبتی، نوع کاربری، تعداد طبقات ، اندازه اضلاع پارسل و . . . می باشد به علاوه این امکان وجود دارد اطلاعات دیگر را نیز برحسب نیاز مدیریتی به جداول فوق اضافه نمود و با مکان هر عارضه لینک نمود. در خصوص چگونگی مداخله در بافت های فرسوده، توجه به ارزشمندی بافت و همچنین رعایت ملاحظات زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی، ضروری است استفاده از نرم افزار GIS به دلیل قابلیت جامع نگری و دید همه جانبه به مسایل ( اطلاعات جمعیتی و ملکی هم زمان ) در این مهم نقش بسزایی را ایفا می کند .