سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سکینه منور – دانشجوی پیشین کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی
مرضیه موسوی نسب – دانشیار دانشگاه شیراز

چکیده:

امروزه تمایل مصرف کنندگان برایت ولید غذاهایی با طعمهای رو به افزایش می باشد که در حال حاضر بهترین و اقتصادی ترین روش جهت تولید طعمهای پنیری تولید پنیر اصلاح شده آنزیمی می باشد دراین تحقیق از میکروارگانیسم های لاکتوباسیلوس کازئین آسپرژیلوس نیجر و آسپرژیلوس جهت تولید پنیر اصلاح شده آنزیمی استفاده گردید نتایج نشان داد که عصاره آنزیمی تولید شده توسط لاکتوباسیلوس کازئین U/m180 فعالیت پروتئازی و ۱۰۳U/m103 فعالیت لیپازی داشت و عصاره های آنزیمی تولید شده بوسیله آسپرژیلوس نایجر و آسپرژیلوس اورینا به ترتیب ۲۴۰ و ۱۶۰U/ml فعالیت لیپازی و پروتئازی داشتند.