سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی جریان و آلودگی هوا

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمد مرادی –
پرویز رضازاده – کارشناس ارشد هواشناسی
عباس رنجبرسعادت آبادی –

چکیده:

یکی از مشکلات پیچیده ای که همواره در کلانشهرها مطرح است، آلودگی هوا و شناخت چگونگی پخش آلاینده های جوی در این مناطق می باشد. در این مقاله مدل ساده پخش گاوس بر روی داده های ایستگاه کلانشهر اصفهان بکار برده شد. داده های باد و ابرناکی سه ساعته این ایستگاه در دوره آماری ۱۹۶۱ تا ۲۰۰۹ از سازمان هواشناسی کشور گرفته شده است. بررسی نتایج بدست آمده و هماهنگی آنها با گلباد ایستگاه، نشانمی دهد که مدل ساده شده گاوس، نحوه پخش آلاینده ها را به خوبی نشان می دهد. خروجی مدل گوس همچنین نشان می دهد که چگالی آلایندهای فرضی با فاصله از منبع تولید، کاهش می یابد به گونه ای که بیشترین مقدار آنها از منبع تا فاصله ۲۵۰۰ متری اطراف منبع فرضی تمرکز یافته است. نتایج پخش کوتاه مدت نیز نشانگر کاهش شدید چگالی آلاینده ها تا ۲۴ ساعت پس از رهاسازی است و سپس با گذشت زمان تا ۸۰ ساعت، کاهش با شیب کمتر ادامه می یابد و پس از این مدت کاهش به تدریج و به کندی صورت می گیرد. بعلاوه آلاینده ها تا ۲۸۰ ساعت پس از رها سازی همچنان در منطقه باقی می ماند