سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سیما میناخانی – دانشگاه زنجان، دانشکده کشاورزی، گروه خاکشناسی
محمدحسین محمدی –
علیرضا واعظی –

چکیده:

هدف از این مطالعه بررسی انتشار در دامنه ای از شدت جریانها تحت شرایط ماندگار در خاکهایی با بافتهای متنوع می باشد. بدین منظور ۹ نمونه خاک، با بافت های مختلف از افق سطحی مناطق مختلف شمال غرب استان زنجان جمع آوری گردید. نمونه ها به آزمایشگاه منتقل گردیده و در ستون های خاک آماده شده قرار گرفته و سپس منحنی رخنه کلیه خاکها اندازه گیری گردید و مدل CLT بر آنها برازش داده شد و پارمترهای انتقال املاح بدست آمد. نتایج مطالعه حاضر نشان داد که میانگین توزیع زمان انتقال با اقزایش شدت جریان کاهش می یابد ولی تغییرات واریانس انتقال املاح خاک از الگوی منظم و خاصی پیروی نمی کند مطالعه اخیر نشان داد فرآیند انتقال املاح در خاکهای غیر اشباع برآیندی از دو مکانیسم اختلاط فیزیکی و هیدرودینامیکی املاح حاصل از اعوجاج مسیر جریان املاح می باشد