سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: همایش ملی معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

حسن ذوالفقارزاده – استاد یار دانشگاه بین الملل امام خمینی (ره)
فاطمه اله یار – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه بین الملل امام خمینی(ره)

چکیده:

استفاده از اعداد، در همه امور زندگی بشر از دوران انسان های اولیه تا به حال اهمیت و جایگاه ویژه ای داشته است. به عقیده بسیاری از فلاسفه، جهان بر پایه ی اعداد بنا شده است. اشکال و احجام هندسی که برپایه اعداد ایجاد شده اند هریک دارای معانی هستند، به طوریکه اشکال و احجام هرکدام در ذهن انسان معنای خاصی را تداعی می کنند. انسان اساس اً با مربع و چهارضلعی به لحاظ روحی و روانی احساس هماهنگی و قرابت داشته است. از جمله کاربردهای اعداد در زندگی بشر، شناسایی جهات جغرافیایی بوده است. به طورکلی در ادیان الهی از ابتدا به کاربرد عدد به خصوص در معماری توجه خاصی شده است همان طور که در معماری اسلامی نیز به وفور از اعداد و اشکال استفاده شده و با ظرافتی خاص و هنرنمایی ظریف به کارگرفته شده است و در عین حال معانی بار ارزشی نیز پیدا کردهاند . هدف از ارائه این مقاله بررسی اهمیت عدد چهار و به تبع آن مربع و مکعب از دیدگاه جهان بینی اسلامی و فلسفی و کاربرد مصادیق آن در معماری اسلامی می باشد.و اینکهدرک وحدت جهان با استفاده از اعداد از دیدگاه سه جهان بینی های مذکور به چه صورت است؟ روش تحقیق در این مقاله به صورت اسنادی_تحلیلی می باشد و در انتها ارتباط ناگسستنی عالم اعداد و ریاضیات با فطرت انسان و اهمیت بررسی نقش اعداد در زندگی انسان بیان شده است.