سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی صدسال معماری و شهرسازی ایران معاصر

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

امین رستمی منجزی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد مسجد سلیمان
ویکتوریا منجزی –

چکیده:

معماری پایداریکی ازمباحثی است که اخیرا درکشور ما مطرح شده و مورد توجه قرارگرفته است نگاهی گذرا به پیشیته معماری بومی سرزمین ایران حاوی تجربیات گرانبهایی است که مانندمیراثی جاویدان دراختیار ماست درمیان تمام آثار معماری گونه مسکن از حساسیت بالاتری برخوردار است چرا که بعنوان یکی از نیازهای پایه درطول تاریخ زندگی بشر همواره وجود داشته است و اگرچه به تدریج درکالبد و نمود خارجی خود دچار تحول گردیده است اما درمعنا و مفهوم آن تغییری صورت نپذیرفته است معماری خانه های سنتی ایران و بهخصوص یزد واجد ارزشهای بسیار فراوان درشیوه های گوناگون استفاده بهینه از انرژی و بهره برداری اکولوژیک از انواع انرژی ها و خصوصا کاربرد انرژی های پایدار و بی زیان است دراین مقاله مفاهیم پایداری و اصول آن مطرح و به روشهای ایجاد آسایش درخانههای سنتی زد اشاره خواهد شد هدف شناخت روشهای منطقی و بومی برای دستیابی به معماری هماهنگ با محیط است.