سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سی و یکمین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سمیه شمس ضامنجانی – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی ساختمانی،دانشگاه فردوسی مشهد
بهنام رحیمی – دکتری زمین شناسی ساختمانی،دانشیار دانشکده علوم،دانشگاه فردوسی مشه
محمد قاسم حسن گودرزی – رئیس زمین شناسی سطح الارضی،شرکت ملی نفت ایران (مدیریت اکتشاف)

چکیده:

تاقدیس سبزپوشان واقع در منطقه فارس ازکمربند چین خورده زاگرس است،این کمربند از طرف شمال توسط گسل زاگرس مرتفع و از طرف جنوب توسط گسل پیشانی کوهستان محدود شده است،توسعه شکستگی ها در لایه های رسوبی تاقدیس سبز پوشان که یک تاقدیس نامتقارن است مشاهده و برداشت شده است.در این مطالعات ارتباط بین شکستگی ها و چین خوردگی ها بررسی می شود.الگوی شکستگی تاقدیس مورد مطالعه ب ا ۴ دسته شکستگی توصیف شده است .شکستگی دسته a با امتداد ٠٧۵ – ۰۴۵ درجه پر شدگی این شکستگی ها توسط کلسیت دربخشهایی از تاقدیس بویژه در ناحیه لولایی وجود یک مولفه کششی برای این دسته از شکستگی هاست.شکستگی های دسته b با امتداد ۱۴۰ – ۱۷۰ درجه است ،این دسته در یال های تاقدیس مشاهده شده است.شکستگی های دسته c با امتداد ٠٢۵ درجه دارای فراوانی بالا بوده و در لولا مشاهده شده است،پر شدگی تعدادی از این شکستگی ه ا نیز با کلسیت حاکی از کششی بودن این دسته شکستگی هاست.شکستگی های دسته d با امتداد ٠٩۵ درجه دارای فراوانی کمتری نسبت به سایر شکستگی ها و جزء شکستگی های کششی است. تحلیل های استریو گرافی بر روی شکستگی های ایجاد شده دلالت بر این دارد که شکستگی های دسته a و b مزدوج هستند.بررسی و تحلیل این شکستگی های مزدوج نشان دهنده استرس دیرینه ناحیه با روند N18-22 E می باشد.