سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: نهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

الهام ایزدی نیا – دانشجوی دکترای دانشگاه صنعتی اصفهان
منوچهر حیدرپور – دانشیار دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

سرریزهای جانبی از انواع سازه های هیدرولیکی می باشند که در دیواره کانال اصلی احداث شده و هنگامیکه سطح آب درکانال بالاتر ازتاج سرریز قرار می گیرد قسمتی از جریان توسط آن به خارج از کانال هدایت می گردد. با توجه به اینکه جریان عبوری از یک سرریز جانبی از نوع جریانهای متغیر مکانی می باشد و معادلات حاکم بر این جریانها دارای حل تحلیلی نمی باشند مطالعات تجربی بهترین راه برای بررسی مشخصات هیدرولیکی این نوع سرریزها است تاکنون مطالعات زیادی در ارتباط با سرریزهای جانبی لبه تیز صورت گرفته است اما بر دیگر انواع سرریزهای جانبی کمتر توجه شده است دراین تحقیق به منظور بررسی الگوی سرعت جریان به مطالعه آزمایشگاهی مدل سرریز جانبی تاج دایره ای پرداخته شده است.