سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علی فقیه – استادیار دانشگاه شیراز
اسماعیل رحیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد تکتونیک

چکیده:

گنبدهای گنایسی مناطق دگرشکلی منحصربفردی برای مطالعات زمین شناسی ساختاری می باشند این گنبدها ازیک مجموعه پولوتونیک متامورفیک ساخته شده که با لایه های بالایی پوسته پوشانده شده هاند گنبد گنایسی توتک درکمربند دگرگونی فشاربالا دما پایین سنندج سیرجان نمونه جالبی از گنبدهای گنایسی می باشد دراین تحقیق باتوجه به وجود نشانگرهای جنبش شناختی موجود درسنگهای دگرشکل شده گنبد کنایسی توتک میزان تاوایی جنبش شناختی محاسبه و ارتباط آن با الگوی دگرشکلی درمنطقه مورد بررسی واقع شده است محدوده تغییرات میزان تاوایی جنبش شناختی درمنطقه مورد مطالعه بین ۰/۷۵تا۰/۸۶ براورد گردید عدد تاوایی جنبش شناختی محاسبه شده نشان دهنده غالب بودن مولفه برش ساده و دگرشکلی درمنطقه مورد مطالعه می باشد نتایج حاصل ازاین تحقیق بیانگر وجود الگوی دگرشکلی غیرهم محور راستگرد درمنطقه مورد مطالعه ناشی ازهمگرایی مایل صفحات لیتوسفری آفروعربی و ایرن مرکزی می ب اشد.