سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

الهام خاجه زاده مسلمی – دانشجوی کارشناسی ارشد
هومن حاجی کندی – استادیاردانشگاه آزاد تهران مرکز
شیوا سلیمانی – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

درزمینه آبشستگی تحقیقات گسترده ای با توجه به اهمیت آن درمطالعات و طراحی لوله های کف بستر دریا و رودخانه صورت پذیرفته است تحقیقات سالهای اخیر بطور قابل ملاحظه ای به درک و پیش بینی اندرکنش بین جریان و بسترهای رسوب و خطوط لوله اختصاص داده شده است قبل ازدهه ۱۹۷۰ نظریه اصطکاک کولمب برای تخمین نیروی اصطکاک بین خط لوله و خاک زیرآن تحت اثر امواج دریا به کاربرده شد پس ازمدتی Lynoss1973 پایداری خط لوله را تحت اثر موج آزمایشی بررسی شد و نتیجه گرفت که نظریه اصطکاک کولمب برای توضیح اندرکنش خط لوله و خاک مناسب نیست خصوصا هنگامی که خاک ازجنس ماسه چسبنده باشد اولین مطالعه منظم برروی آبشستگی خط لوله توسط kjeldsenet aL1974 انجام گرفت انجام تحقیقات نشان دادند که بدون درنظر گرفتن عمق جریان و اندازه ذرات بستر تنها عوام لموثر سرعت جریان و قطرلوله میباشد wagner et al1989 مدل اندرکنش خاک – لوله را با استفاده ازنظریه اصطکاک کولمب بطور تجربی بهبود بخشید zhang et al2008 تعدادی از ازمایشات گریز ازمرکز را جهت بررسی اندرکنش خاک – لوله برای خط لوله ای که بطور سطحی درشن آهکی قرار گرفته است انجام داد. whit cheuk , 2008