سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

عالی هوشمند آیینی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودبار

چکیده:

محاسبه بارباد بر سازه ها امروزه مقوله بسیار مهم در طراحی سازه ها می باشد. در اکثر کشورهای پیشرفته دنیا آئی ننام ههای برای این محاسبه وجود دارد که مهندسین طراح و ساختمان موظف به اجرای آن می باشند. در برخورد باد با سازه پدیده ای که حائز اهمیت است،تشکیل جریان های آشفته می باشد.بررسی جریان های آشفته بوسیله روابط تئوری،کار بسیار مشکلی است. در این مقاله یک ساختمان با ارتفاع ۲۵ متر در Fluent مدل شده است، که هوا با سرعتی معین به آن برخورد می کند.بررسی جریا نهای عبوری و الگوی جریان از این ساختمان در رابطه اثر لرزش و طول عمر و ایجاد نویز در اثر جریان هوا بسیار حائز اهمیت می باشد.