سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

فاطمه منصوری باغبادرانی – کارشناس ارشدسازه های هیدرولیکی،مهندسین مشاور پورآب
حسن کیامنش – استادیار گروه عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول
نجف هدایت – استادیار گروه عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول
علی شیر افروس – استادیار گروه عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول

چکیده:

آبگیری از رودخانه ها به صورت ثقلی از مرسوم ترین روشهای استحصال آب در قنوات و کاریزهای احداث شده در قلمرو جغرافیای ایران باستان بوده است که نیازهای آبی متعدد کشاورزی، شرب وصنعت را تأمین نموده است ( Hedayat 2005). با وجود طراحی و اجرای آبگیرهای متعدد در جهان ، به دلیل ماهیت سه بعدی جریان و پیچیدگی هیدرولیکی در مقابل این سازه ها استفاده از مدلهای ریاضی به خصوص برای آبگیرهای با ظرفیت زیاد اجتناب ناپذیر می باشد. سد حمیدیه در طی سالیان متمادی بهره برداری با مشکلاتی از قبیل بالا آمدن بستر به دلیل رسوبگذاری و عدم تأمین متناسب دبی بین دو آبگیر نامبرده روبرو است، لذا در این مطالعه جهت بررسی علل بروز مشکلات فوق، الگوی جریان و رسوب در دهانه های آبگیر و در دبی های مختلف توسط نرم افزار ۳ بعدی FLOW3D و با استفاده از اطلاعات اخذ شده از شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری و زهکشی کرخه و شاوور و نیز سازمان آب و برق خوزستان شبیه سازی گردید . نتایج حاصله مؤید هدایت بیشتر جریان به سمت آبگیر قدس می باشد و بالا آمدن بستر در مقابل آبگیر وصیله به دلیل تجمع رسوبات و در نتیجه کاهش جریان ورودی به آن نسبت به دبی طراحی کاملاً مشهود است.