سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی عمران شهری

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی هوشمند آیینی – عضو هیئت علمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودبار

چکیده:

در کشور ما درطی قرون متمادی ساختمان ها با توجه به اقلیم و شرایط محیطی ساخته می شدند و شرایط آب و هوایی و جغرافیایی، تاثیر مستقیمی در معماری سنتی ایران در مناطق مختلف داشته است. از این رو معماران ایرانی درگذشته از عامل باد برای تعدیل گرمای درون خانه ها، تالارها و آب انبارها استفاده می کردند. بادگیر ها با اشکال مختلف در شهرهای مرکزی و جنوب ایران ساخته شده که هر کدام بر حسب ارتفاع و جهت باد مطلوب طراحی و اجرا شده اند. در این مقاله بعد از بیان تاریخچه بادگیرها و نحوه عملکرد آنها، با استفاده از روش عددی به بررسی نحوه عملکرد بادگیرهای کوتاه یک طرفه که در مناطق شرقی و جنوب شرقی و شمال شرقی مورد استفاده قرار می گیرد پرداخته ایم. برای این منظور ابتدا مدل هندسی و مش بندی سازه در نرم افزارGambit انجام شده و سپس با استفاده از نرم افزار Fluent به بررسی جریان در این نوع بادگیرها پرداخته ایم. در این مقاله k -ε را به عنوان مدل آشفتگی انتخاب کرده ایم. نتایج حاصل از آنالیز به صورت نحوه الگوی جریان در بادگیر، توزیع کانتورهای سرعت، کانتورهای انرژی جنبشی آشفتگی و … ارائه شده است.