سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

منوچهر حیدرپور – استاددانشگاه صنعتی اصفهان
زهرا اسحقی – دانشجوی کارشناسی ارشد
حسین افضلی مهر –

چکیده:

دراین تحقیق الگوی جریان اطراف گروه پایه های دوتایی و سه تایی متوالی بررسی شدها ست برای این کارازپایه های مدور به قطر ۲ سانتیمتر با فاصله بین پایه ها مرکز تا مرکز ۴ برابر قطرپایه ها استفاده شد اندازه گیری سرعتهای سه بعدی لحظه ای درمقاطع مختلف افقی و عمودی دراطراف پایه ها با استفاده از دستگاه سرعت سنج صوتی ADV انجام شد با تحلیل جریان دراطراف پایه ها میتوان اثرمتقابل بین آنها بررسی کرد کلیه آزمایشات تحت شرایط آب صاف انجام شد.