سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

ساحل پاکزاد توچایی – عضو هیئت علمی پژوهشکده تالاب بین المللی هامون، دانشگاه زابل
فاطمه عین الهی پیر – عضو هیئت علمی گروه محیط زیست دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه زابل

چکیده:

هدف از انجام این بررسی، مطالعه الگوی تجمع فلزات Ni، Pb، Cu و Zn در بافت های ماهی کپور نقره ای چاه نیمه های سیستان می باشد. در بهار۱۳۹۰ پس از نمونه برداری از این منابع و آماده سازی هر یک از بافت ها و هضم توسط اسید نیتریک غلیظ، غلظت فلزات بر حسب میکروگرم بر گرم با استفاده از دستگاه جذب اتمی Konik مدل Novaa 300 اندازه گیری شد. روند تجمع فلز Cu به صورت پولک<کلیه ≤ عضله<آبشش<کبد و برای فلز روی به شکل کلیه≤پولک<عضله≤کبد≤آبشش بود. الگوی تجمع نیکل به صورت عضله <آبشش < کبد ≤پولک <کلیه و فلز سرب نیز به شکل آبشش<بافت گوشتی<کلیه<کبد≤پولک به دست آمد. تجمع فلزات ضروری و غیر ضروی در بین بافت های مختلف متفاوت بوده، بطوریکه فلزاتی مثل روی و مس که برای ماهی ضروری هستند در بافت های کبد و آبشش تجمع بیشتری داشتند. غلظت این فلزات در فلس ماهی نیز به دلیل نیاز کمتر این بافت به فلزات ضروری تجمع کمتری یافته بود. همچنین فلز نیکل جهت دفع از کلیه، تجمع بیشتری در این بافت داشت. روند تجمع فلزات غیر ضروری در بافت های کبد و کلیه با روند تجمع این فلزات در پولک مشابه بود. بنابراین این بافت نیز می تواند شاخص مناسبی براین فلزات باشد.